Recreatieschap Voorne-Putten

In het Recreatieschap Voorne-Putten werken de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie. Het recreatieschap is opgericht vanuit de Wet gemeenschappelijke Regelingen.

Bestuur

Het recreatieschap bestaat uit een algemeen bestuur die bestuurt het Recreatieschap Voorne-Putten. Het dagelijks bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Beide besturen komen een aantal keer per jaar bijeen om besluiten te nemen over het beheer, recreatie, inrichting, werkzaamheden en ontwikkelingen.

Cookie-instellingen