Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap Voorne-Putten vergadert in 2020 drie keer, namelijk 13 februari 12:00-13:00 uur, 1 juli (i.p.v. 2 juli) 10:30-12:00 uur en 9 december 10:30-12:00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Een week vooraf aan de AB vergadering zijn de agenda en bijbehorende stukken op deze website geplaatst. De locatie is nog te bepalen.

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden in 2020 plaats op 23 januari, 13 februari, 2 april, 7 mei, 2 juli, 17 september, 5 november en 10 december.

Cookie-instellingen