Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van het Recreatieschap Voorne-Putten vergadert 2 keer per jaar. In 2019 is dat op 4 juli en 12 december. Deze vergaderingen zijn openbaar en starten 11:00 - 12:30 uur. Twee weken vooraf aan de AB vergadering zijn de agenda en bijbehorende stukken op deze website geplaatst. De locatie is nog te bepalen. 

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden in 2019 plaats op 21 februari, 4 april, 4 juli, 19 september, 7 november en 12 december.