Kwaliteitsimpuls recreatiegebieden Voorne-Putten

January 07, 2019 155 keer bekeken

Staatsbosbeheer start namens Recreatieschap Voorne-Putten met het opknappen van diverse recreatiegebieden in Bernisse, Brielse Meer en Oostvoornse Meer. De werkzaamheden starten half januari.

Op diverse plekken worden parkeerplaatsen opgeknapt, gesnoeid en toiletvoorzieningen vernieuwd. Een aantal recreatiegebieden wordt opnieuw ingericht.

Kwaliteitsimpuls
De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten. Zo wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de recreatiegebieden voor de bezoeker, onder andere door betere voorzieningen en verbindingen van en naar de gebieden. Het is mogelijk dat bezoekers tijdelijk enige overlast van de werkzaamheden ondervinden.

Bernisse
De zwemstrandjes Hoenderhoek en Stompaard worden opgeknapt, vergroot en voorzien van picknicksets. Er worden solitaire bomen geplant, die voor schaduw kunnen zorgen. De parkeerplaatsen bij Hoenderhoek krijgen een opknapbeurt: overtollige beplanting wordt verwijderd en de parkeervakken worden schoongemaakt.

Bij Geervliet wordt het zicht op het water verbeterd door overtollige beplanting weg te halen, er komt een plek om te zitten en er wordt drijvende steiger aangelegd, zodat de fluisterbootjes daar kunnen aanmeren.

Brielse Meer
Een tweetal locaties gaan de komende maanden op de schop. Bij de Geuzenkreek worden overtollige beplanting en zieke essen verwijderd en wordt de gehele locatie heringericht. Zo komt er een wandelpad langs het strand, dat de twee grote aanlegsteigers met elkaar verbindt, en wordt er een ‘romantisch’ eiland gerealiseerd dat via een aanlegsteiger bereikbaar wordt voor kleine bootjes en sloepjes. Het huidige voetbalveldje wordt verplaatst. Gelijktijdig met deze herinrichting wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de steigers.

Ook het recreatiestrand de Krabbeplaat krijgt een grote opknapbeurt. Voordat de beoogde kwaliteitsimpuls kan worden gerealiseerd, wordt eerst een beperkte bodemsanering uitgevoerd. Op deze locatie is zink aangetroffen. Zink levert geen risico’s voor mensen op, maar moet wel in het kader van de wet- en regelgeving verwijderd worden. De sanering houdt in, dat de vervuilde grond eerst wordt afgegraven. Daarna wordt de bodem afgedekt met kunststof doek waarop schone grond en zand wordt aangebracht. De verontreinigde grond wordt afgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zal het strand niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

Oostvoornse Meer
Aan de noordzijde van het Oostvoornse Meer wordt het recreatiegebied heringericht. De bestaande parkeervoorziening krijgt een opknapbeurt, de entree wordt verfraaid en er komt een betere toegang voor fietsers.

Nieuwe openbare toiletten
In januari wordt gestart met het vervangen van een tweetal openbare toiletvoorzieningen aan het Brielse meer: één aan de zuidzijde , nabij de Geuzenkreek en één bij de waterspeeltuin aan de noordzijde van het meer. Ook worden bij het Oostvoornse Meer Noordzijde en in de Bernisse bij de Stompaardse Plas (nabij het Beverbos) geheel nieuwe openbare toiletvoorzieningen gerealiseerd.. Alle vier de toiletvoorzieningen krijgen dezelfde, eigentijdse uitstraling.

Planning 
De werkzaamheden vinden plaats vanaf week 3.