Organisatie

Recreatieschap Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Deelnemers van het recreatieschap zijn de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard. Zij kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Bekijk de samenstelling van het bestuur.

Samenwerking Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert sinds 1 januari 2017 in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten het recreatiegebied Voorne-Putten. Ze voert de taken uit rondom beheer en onderhoud, vastgoed en contractbeheer, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie en juridische zaken. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die geldt tot uiterlijk 31 december 2025.

Financiering

De twee gemeenten betalen een groot deel van de beheerkosten van het Recreatieschap Voorne-Putten. Daarnaast is een deel van de kosten gedekt door de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgiftes en commerciële voorzieningen. 

Cookie-instellingen